Dagelijks nieuws, tutorials en advies...

De bouw sector moet investeren in een schonere toekomst

verduurzaming bouw routekaart SEB

In het jaar 2024 staan ondernemers in de bouw voor een belangrijke uitdaging: het vervangen van duizenden machines en werktuigen om te voldoen aan de eisen voor schone bouwplaatsen. Deze investering kan oplopen tot wel een miljard euro, en de tijd om actie te ondernemen begint te dringen. In dit artikel verkennen we de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) en de impact ervan op startende ondernemers in de bouwsector.

Schoon en emissieloos bouwen: De Routekaart SEB

De bouwsector staat klaar om een belangrijke bijdrage te leveren aan een schoon en duurzaam Nederland volgens de recent gepresenteerde routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Deze routekaart stelt drie niveaus van emissie-eisen voor: het minimale niveau, het basisniveau en het ambitieuze niveau.

Minimale eisen en stikstofreductie

Volgens het Bouwbesluit Leefomgeving (onderdeel van de Omgevingswet 2024) moeten gemeenten ‘adequate’ maatregelen nemen voor stikstofreductie bij werkzaamheden waarvoor een bouwvergunning nodig is. De routekaart SEB geeft deze gemeenten duidelijke richtlijnen op het minimale niveau.

Basisniveau en ambitieuze niveaus

Het basisniveau, vastgelegd in het SEB-convenant, is een inspanningsverplichting die overheden en brancheverenigingen zijn aangegaan. Dit niveau legt de focus niet alleen op stikstofreductie, maar ook op het verminderen van CO2-uitstoot op langere termijn. Het convenant benadrukt dat waar mogelijk, elektrische machines de voorkeur hebben boven diesel.

Minimaal niveau: Vervangen van 32.000 machines

Het minimumniveau vereist dat vóór 2028 ongeveer 32.000 vuile machines worden vervangen door schonere alternatieven. Dit betekent dat ondernemers in de bouw een aanzienlijke investering moeten doen. Hoewel het eerste materieel pas in 2033 echt zero emissie moet zijn, dringt de noodzaak om nu actie te ondernemen.

Financiële uitdagingen: Een miljard euro extra investering

Om deze transitie mogelijk te maken, schat men dat er in 2024 een extra investering van een miljard euro nodig is. Ondernemers kunnen kosten drukken door te overwegen tweedehands apparatuur aan te schaffen, aangezien stage IV-motoren al sinds 2014 beschikbaar zijn.

Consequenties voor ondernemers: Kiezen voor duurzaamheid

De keuze voor duurzaamheid heeft niet alleen betrekking op milieuvoordelen, maar ook op zakelijke kansen. Ondernemers die investeren in elektrisch materieel genieten de voorkeur bij opdrachtgevers, wat kan resulteren in meer opdrachten.

Stappenplan voor ondernemers: Hoe te verduurzamen?

Elke ondernemer kan en moet nu een plan maken om te verduurzamen. Een stapsgewijze aanpak is raadzaam. Bijvoorbeeld, in het eerste jaar kan men een verzwaard netwerk aanvragen voor voldoende laadcapaciteit. In het tweede jaar kunnen ondernemers elektrische machines aanschaffen, geleidelijk overgaand op duurzamere alternatieven.

Impact op opdrachten

Het niet tekenen van het SEB-convenant kan leiden tot beperkingen op het type projecten dat een bouwbedrijf kan uitvoeren. Opdrachtgevers geven de voorkeur aan bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid, wat kan resulteren in een competitief voordeel.

Duidelijkheid en duurzame toekomst

De implementatie van de routekaart SEB biedt duidelijkheid aan ondernemers in de bouwsector. Het is nu bekend wanneer oude machines moeten worden vervangen, en ondernemers kunnen strategische plannen maken om aan deze eisen te voldoen. Stap voor stap verduurzamen is de sleutel tot een schone toekomst voor de bouwsector, waar elke investering een positieve impact heeft op het milieu en de bedrijfsresultaten.

Word ook lid van de community!

Word nu lid en post je commentaar of vraag over dit artikel!

De StartendeOndernemers.nl Facebook community is er voor jou! Meer dan 6000 leden gingen je voor.

Geen Facebook? Geen probleem! In onze nieuwe groep op Linkedin kan je ook terecht!

Scroll naar boven