Dagelijks nieuws, tutorials en advies...

Huurdersvariant is het nieuwe huurmodel voor winkel- en horecapanden

nederlandse winkelstraat

Voor startende ondernemers in de retail en horeca is het van cruciaal belang om op een evenwichtige en eerlijke manier huurcontracten af te sluiten. Het veelgebruikte ROZ-model Huurovereenkomst Winkelruimte, opgesteld door verhuurders verenigd in ROZ, heeft de afgelopen jaren geleid tot onvrede onder ondernemers. Dit model creëerde een onevenredige verhouding in belangen en verantwoordelijkheden tussen huurders en verhuurders. Als reactie hierop hebben branche- en ondernemersorganisaties de ‘Huurdersvariant’ van het ROZ-model ontwikkeld, met als doel een betere balans te bieden bij contractbesprekingen.

Huurdersvariant: Een Betere Balans

De Huurdersvariant is ontworpen om een betere balans te creëren tussen de belangen van huurders en verhuurders bij het afsluiten of verlengen van huurcontracten voor winkel- of horecapanden. De initiatiefnemers, waaronder Koninklijke INretail, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), en Koninklijke Horeca Nederland (KHN), roepen startende ondernemers op om deze variant als uitgangspunt te nemen. Jaarlijks worden duizenden huurcontracten gesloten, en de Huurdersvariant streeft ernaar een eerlijker speelveld te creëren.

Problemen met het Huidige ROZ-model

Het ROZ-model Huurovereenkomst Winkelruimte, dat momenteel veel wordt gebruikt, blijkt een verhuurdersmodel te zijn dat weinig rekening houdt met de belangen van huurders. De Tweede Kamer heeft vorig jaar gewezen op de ‘onevenwichtige verhouding tussen huurders en verhuurders’, wat negatieve effecten heeft op winkelstraten. Tijdens contractonderhandelingen bevinden retail- en horecaondernemers zich vaak in een achterstandspositie.

Onredelijke Situaties en Negatieve Effecten

De praktijk heeft aangetoond dat het ROZ-model tot onredelijke situaties kan leiden, zoals tijdens de coronatijd en recentelijk met extreme huurindexeringen van meer dan 14 procent. Onderhandelingen met verhuurders verliepen moeizaam, wat resulteerde in langdurige en kostbare procedures. De Huurdersvariant is een reactie op deze problemen en streeft naar evenwicht en evenredigheid bij het vastleggen van huurverplichtingen.

Belang van de Huurdersvariant

Volgens Jan Meerman, directeur van INretail, draagt de duidelijkheid die de Huurdersvariant biedt bij aan een betere relatie met de verhuurder. Door onredelijke afspraken te vermijden, helpt deze variant conflicten te voorkomen. De Huurdersvariant is een antwoord op de groeiende regeldruk en biedt een noodzakelijk evenwicht voor huurders van winkel- of horecapanden.

Maximale Indexering en Duurzame Overeenkomsten

Het afgelopen jaar hebben vertegenwoordigers van betrokken ondernemersorganisaties samen met advocaten gewerkt aan de Huurdersvariant. Deze variant bevat onder andere een redelijke pandemieclausule en een maximale indexering van de huurprijs. De initiatiefnemers streven naar duurzame overeenkomsten tussen huurder en verhuurder, met heldere afspraken over kosten, servicekosten, lokale bijdragen, isolatiewaarde, energieprestatiecertificaten en investeringen in duurzaamheid.

Toekomstbestendigheid voor Ondernemers

Voorzitters van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Raad Nederlandse Detailhandel (RND) benadrukken dat de Huurdersvariant startende ondernemers in staat stelt evenwichtige overeenkomsten af te sluiten, wat van cruciaal belang is voor de toekomstbestendigheid van bedrijven in dorps- en stadskernen. De Huurdersvariant is relevant voor alle typen huurders, van klein tot groot en ketens.

Informatie en Webinars

Voor verdere informatie over het gebruik van de Huurdersvariant kunnen huurders, bedrijfsadviseurs, makelaars en andere geïnteresseerden terecht op de websites van hun brancheverenigingen. In de maanden februari en maart organiseren de initiatiefnemers webinars om de Huurdersvariant nader toe te lichten en uit te leggen. Het doel is om startende ondernemers te informeren over de voordelen en toepassing van deze nieuwe benadering van huurcontracten voor winkel- en horecapanden.

Word ook lid van de community!

Word nu lid en post je commentaar of vraag over dit artikel!

De StartendeOndernemers.nl Facebook community is er voor jou! Meer dan 6000 leden gingen je voor.

Geen Facebook? Geen probleem! In onze nieuwe groep op Linkedin kan je ook terecht!

Scroll naar boven