Vereniging Zelfstandigen Nederland stuurt nota naar informateur Plasterk

Startende ondernemers nieuws

Het is een spannende tijd voor zelfstandige ondernemers zonder personeel, en daarom heeft de  Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) haar stem laten horen. Met de kabinetsformatie in volle gang, hebben ze een brief geschreven aan informateur Plasterk. Waarom?

Omdat zij als belangenbehartiger van zelfstandig ondernemers vinden dat de arbeidsmarkt een cruciaal onderwerp is voor de komende kabinetsperiode. Het is tijd voor vernieuwing, en met de huidige arbeidsmarktkrapte kan dit niet langer wachten. We moeten betekenisvol werk voor iedereen creëren en samen de misstanden aan de basis van de arbeidsmarkt aanpakken. Wij hopen op een doorbraak en duidelijkheid van het komende kabinet.

In de Visienota 2024, getiteld “Evenwichtige Arbeidsmarkt,” schetst de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) haar visie op een goed functionerende arbeidsmarkt met een volwaardige positie voor zelfstandige ondernemers zonder personeel. Dit document wordt aangeboden aan de formerende partijen als een waardevolle input, afkomstig uit de praktijk van de meer dan 100.000 zelfstandigen die VZN vertegenwoordigt.

Context

De afgelopen 30 jaar heeft de maatschappij ingrijpende veranderingen ondergaan. Een hoger opgeleide, mondige en geëmancipeerde beroepsbevolking, samen met een internationaal karakter van de Nederlandse economie, vormen het decor. Werkenden zijn steeds minder afhankelijk van hun werkgevers, nemen zelf de regie over hun loopbaan en kiezen vaker voor zelfstandig ondernemerschap. In het licht van deze veranderingen benadrukt VZN het belang van het erkennen van keuzes die bedrijven en werkenden maken, en het aanpassen van wetgeving, regelgeving en sociale zekerheid om een nieuw evenwicht tussen werkgevers en werknemers te creëren.

Oplossingsrichtingen

Fiscaal gestimuleerde buffervorming

Om het evenwicht te bewaren, bepleit VZN het behoud van bestaande fiscale faciliteiten voor zelfstandig ondernemers, zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Het doel is om het ondernemerschap van zelfstandigen te erkennen en de huidige fiscale aftrekposten te vervangen door een voorwaardelijke ondernemingsvoorziening. Deze voorziening is gericht op vermogensopbouw om sociale en ondernemersrisico’s af te dekken, in lijn met mogelijkheden voor andere ondernemers.

Duidelijkheid voor ondernemers

VZN roept op tot het formuleren van duidelijke criteria voor zelfstandig ondernemerschap. Deze criteria moeten worden gebruikt bij de beoordeling van zelfstandig ondernemerschap om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Het doel is om een situatie te creëren waarin een werkende die niet aan de definitie van werknemer voldoet, niet automatisch als zzp’er wordt beschouwd. Dit zal leiden tot effectievere handhaving en betere bescherming van degenen die als werknemer moeten worden beschouwd.

Passende basisvoorzieningen voor werkenden

Een derde oplossingsrichting betreft het streven naar een set van passende basisvoorzieningen voor alle werkenden, ongeacht hun rechts- of contractvorm. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan langdurige arbeidsongeschiktheid en leren en ontwikkelen.

Over de VZN

De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) is een onafhankelijke koepelvereniging van belangenbehartigers van zzp’ers uit diverse beroepsgroepen en sectoren. VZN vertegenwoordigt ruim 100.000 zelfstandig ondernemers zonder personeel, waaronder stukadoors, nagelstylisten, zorgprofessionals, loopbaanadviseurs, kappers, hoefsmeden, yogadocenten, vormgevers, tolken, vertalers, ict-experts, en hr-professionals. De focus ligt op collectieve belangenbehartiging met betrekking tot landelijke wet- en regelgeving, beleid en ontwikkelingen.


Meer weten?
Roept dit artikel vragen op? Wil je meer weten over dit onderwerp? Wil je hier iets over zeggen?
Post dan hier een bericht in onze community op Facebook. Hier kunnen andere ondernemers reageren en krijg je advies van onze adviseurs en deskundigen.
Scroll naar boven