Dagelijks nieuws, tutorials en advies...

Nieuwe regering zet bedrijfsleven voorop

Binnenhof ondernemers

De werkgeversvereniging VNO-NCW Brabant Zeeland heeft gereageerd op het nieuwe hoofdlijnenakkoord van de regering. Eric van Schagen, de voorzitter van VNO-NCW Brabant Zeeland, is positief gestemd over de aandacht voor het bedrijfsleven. Hij benadrukt dat het belangrijk is om snel van woorden naar daden te gaan. Volgens hem biedt het akkoord veel kansen voor het verbeteren van het ondernemingsklimaat in Nederland.

Positieve reactie op hoofdlijnen

Van Schagen is tevreden met de hoofdlijnen van het akkoord. De partijen zetten in op het herstel van het Nederlandse ondernemingsklimaat en willen de internationale concurrentiepositie versterken. Een concreet voorbeeld hiervan is het streven naar een gelijk speelveld voor energieprijzen, zodat Nederlandse bedrijven niet meer betalen dan hun buitenlandse concurrenten. Ook willen ze het behoud van het bedrijfsleven in Nederland waarborgen, met speciale aandacht voor de maakindustrie. Daarnaast worden eerdere lastenverzwaringen voor ondernemers teruggedraaid.

Investeringen in woningbouw en infrastructuur

Het bedrijfsleven steunt ook de geplande investeringen in woningbouw en infrastructuur. De regering wil zeventien gepauzeerde projecten weer oppakken, wat positief ontvangen wordt. Er zijn echter zorgen over de invoering van zero-emissie zones, die op gemeentelijk niveau worden beslist. Het akkoord erkent deze zorgen en dit wordt gewaardeerd door ondernemers. Ook de plannen om de stikstofkaders te verruimen zijn positief ontvangen.

Hervormingen in het belasting- en toeslagenstelsel

Een ander belangrijk punt in het akkoord is het aantrekkelijker maken van werk door het hervormen van het belasting- en toeslagenstelsel. Van Schagen benadrukt dat ondernemers al jaren vragen om verbeteringen op dit gebied. De plannen voor netverzwaring zijn ook cruciaal, omdat het overvolle stroomnet steeds meer projecten stillegt.

Zorgpunten bij studiemigratie en arbeidsrelaties

Er zijn echter ook zorgen. VNO-NCW Brabant Zeeland heeft twijfels over de plannen voor studiemigratie en expats. In regio’s zoals de Brainportregio zijn internationale talenten essentieel, en selectiever omgaan met studiemigratie kan problematisch zijn. Ook in de agrarische sector, bouw en logistiek zijn arbeidskrachten uit het buitenland nodig. De plannen om vaste arbeidsrelaties te stimuleren, vragen om een zorgvuldige uitwerking zodat werkgevers flexibel kunnen blijven inspelen op marktschommelingen.

Belang van een stabiele ministersploeg

Van Schagen benadrukt het belang van een stabiele ministersploeg die de plannen kan uitvoeren. Ondernemers hebben duidelijkheid nodig, aangezien politieke verdeeldheid in het verleden heeft geleid tot onzekerheid en minder investeringen.

Bron: VNO-NCW Brabant Zeeland, beeld: StartendeOndernemers.nl

Word ook lid van de community!

Word nu lid en post je commentaar of vraag over dit artikel!

De StartendeOndernemers.nl Facebook community is er voor jou! Meer dan 6000 leden gingen je voor.

Geen Facebook? Geen probleem! In onze nieuwe groep op Linkedin kan je ook terecht!

Scroll naar boven