tutorial

Waarom moet je als ondernemer een administratie bijhouden?

Post en deel ook jouw tutorial. Log hier in! of word hier lid!
Door:
online
John Norder
starter
Alkmaar, Noord-Holland

Administratiekantoor
 
Word nu ook lid!
banner
Al 12501 leden! Word lid om je bedrijf te promoten, berichten te posten en deel te nemen aan events.
John Norder

Administratie is niet iets waar je als ondernemer dagelijks veel zin in hebt. Het wordt vaak als een noodzakelijk kwaad ervaren. En veel ondernemers wachten dan ook tot het laatste moment om hun administratie bij te werken.

Je administratie geeft je inzicht in de resultaten van je bedrijf. Het laat zien waar je mee bezig bent. Wekelijks, maandelijks of over een langere periode. De cijfers uit je administratie kunnen je helpen om goede beslissingen te nemen.

Hoeveel klanten heb je? Hoeveel omzet heb je behaald? Heb je alle zakelijke kosten van je onderneming goed in beeld? Komen de cijfers overeen met je verwachtingen? Zie je sommige bedragen duidelijke stijgen of dalen? Moet je tijdig ingrijpen? De cijfers uit je administratie geven een goed beeld van de werkelijkheid.

En natuurlijk krijg je als ondernemer altijd te maken met de Belastingdienst. De meeste ondernemers zijn belastingplichtig voor de omzetbelasting (BTW). De winst van zelfstandige ondernemers wordt belast via de inkomstenbelasting. Dat geldt ook voor mensen, die samen werken in bv. een maatschap of een vennootschap onder firma. Hun aandeel in de winst wordt ook belast via de inkomstenbelasting.

Als je een besloten vennootschap opricht, dan krijg je te maken met de vennootschapsbelasting en de loonbelasting. Als je ondernemer bent, dan heb je een wettelijke administratie- en bewaarplicht. Dat staat beschreven in artikel 52 van de Algemene Wet Inzake Rijksbelastingen.

Probeer meteen bij de start van je bedrijf een goede administratie op te zetten en een duidelijk archiefsysteem om alle facturen etc. te bewaren. Natuurlijk is het ook zaak om je administratie regelmatig bij te houden.  Je zult vaak kiezen voor een digitale vorm van administratie, die goed toegankelijk en goed te controleren is. De gegevens van een hele kleine administratie mag je ook op papier bewaren. De basisgegevens van je administratie moet je 7 jaar bewaren.

Administratie is een ruim begrip: het betreft niet alleen je boekhouding. Ook je agenda en je zakelijke overeenkomsten etc. behoren tot je administratie. Je administratie is de basis voor je belastingaangiften. Je winst, je omzet en je kosten moeten blijken uit je administratie. Je administratie moet zodanig zijn ingericht, dat controle door de Belastingdienst binnen een redelijke termijn mogelijk is.

Let op! Als je bij controle door de belastingdienst geen volledige administratie kunt overleggen, dan kan de belastingdienst je administratie verwerpen en zelf een schatting maken van de omzet en de winst. Als je het daar later niet mee eens bent, dan zal je zelf moeten bewijzen, dat de schatting van de Belastingdienst onjuist is. Dat zal je niet meevallen!

Probeer altijd in je administratie een duidelijke berekening te maken van bv. je gewerkte uren en de zakelijke kilometers met je privé auto. Dit zijn dingen, die vaak vergeten worden. Je gewerkte uren zijn van belang om zelfstandigenaftrek te kunnen claimen in je aangifte inkomstenbelasting (urencriterium). Je kunt in je administratie het beste gebruik maken van een registratiesysteem, dat de Belastingdienst heeft goedgekeurd. Denk bv. aan je kassa en de rittenregistratie met je zakelijke auto.

Uit je administratie moet ook duidelijk blijken hoeveel BTW je aan de Belastingdienst moet afdragen.
Als je personeel in dienst gaat nemen, dan ben je verplicht om je bij de Belastingdienst aan te melden als werkgever. Je krijgt dan te maken met periodieke aangiften voor de loonheffing.

Meer info: belastingdienst.nl/

Bewerkt: Woensdag 11 November 2015
Gepost: Dinsdag 26 Augustus 2014