persbericht

Zelfstandige adviseurs kiezen vaker voor Flex BV

Post en deel ook jouw persbericht. Log hier in! of word hier lid!
Door onze redactie
 
Word nu ook lid!
banner
Al 12465 leden! Word lid om je bedrijf te promoten, berichten te posten en deel te nemen aan events.
Zelfstandige organisatieadviseurs maken op grote schaal gebruik van de Flex BV wet. Sinds de invoering van de regeling zo’n anderhalf jaar geleden is de populariteit van BV’s met maar liefst 67% gestegen. Dit blijkt uit een analyse van Consultancy.nl. De keuze voor BV’s wordt vooral verklaard door de lagere drempel om een BV op te richten en door de veranderende dynamiek binnen de branche. In 2007 werden in Nederland iets meer dan 11.000 managementbureaus opgericht. Een jaar later steeg het aantal oprichtingen tot zelfs meer dan 13.000. Als gevolg van de financiële crisis daalde het animo voor zelfstandig ondernemerschap en dit had ook zijn weerslag op de consultancybranche. In 2010 zijn er 31% minder bedrijven gestart ten opzichte van 2008. Na de dip nam het aantal oprichtingen weer toe en afgelopen jaar gingen zelfs 13.719 managementbureaus van start, meer dan ooit tevoren.   Beperkte aansprakelijkheid Hoewel het aantal oprichtingen in de adviesmarkt over de laatste jaren redelijk in lijn is geweest met de algehele trend in de Nederlandse markt – tussen 2007 en 2013 is het % opgerichte managementbureaus ten opzichte van het totaal aantal starters nagenoeg gelijk gebleven* – heeft er een grote kentering plaatsgevonden in de keuze voor de rechtsvorm van het nieuw op te richten bedrijf. In het jaar voor de invoering van de zogeheten Flex BV wet werd in 19,5% van de gevallen gekozen voor een rechtsvorm met een beperkte aansprakelijkheid. In het jaar na de invoering steeg het percentage tot 27,5%**. De trend is zichtbaar binnen beide segmenten binnen management consultancy – organisatieadvies en overig managementadvies, hoewel de laatste een iets hoger groeipercentage genoot. Ter vergelijking, het aantal opgerichte personenvennootschappen is minder hard gegroeid (+6,4% en +15,5%).   Nieuwe business modellen De populariteitsverschuiving naar BV’s kan volgens Consultancy.nl uitgelegd worden aan de hand van twee factoren. Ten eerste veranderen business modellen in de consultancymarkt zodanig en zo snel, dat zakendoen tegenwoordig meer risico’s met zich meebrengt dan voorheen. Clienten zijn kritischer op externe support, ze stellen meer eisen aan wat ze krijgen voor welke tarieven, prijsmodellen verschuiven van uurtje-factuurtje naar risk-sharing (all-inclusive prijs voor een project), en ten slotte is er meer concurrentie in de markt. Om onder de hoge risico’s uit te komen zijn zelfstandige consultants meer gewillig om hun dienstverlening onder te brengen in een BV, zodat de persoon die het bedrijf op heeft gericht persoonlijk minder risico loopt op het verliezen van eigen kapitaal – de aansprakelijkheid ligt in principe bij de BV. Daarnaast speelt ook de introductie van de Flex BV een stuwende rol. “De Flex BV heeft de drempels voor het oprichten van een BV fors verlaagd voor startende ondernemers, waaronder consultants,” zegt Rick Schmitz, medeoprichter van FIRM24.com, een online platform dat ondernemers helpt bij de oprichting en de administratie van hun BV. “Vóór de invoering van de Flex BV per 1 oktober 2012 was voor de oprichting van een BV € 18.000 kapitaal nodig, tegenwoordig is één eurocent voldoende. Dit geeft zelfstandige adviseurs een enorme impuls om te kiezen voor een rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid.” Bovendien wijst Schmitz op het feit dat niet alleen het proces van oprichting eenvoudiger is, maar dat ook het administratieve beheer van een BV anno 2014 stukken voordeliger is. “De opkomst van het online kanaal heeft de administratie van BV’s vergemakkelijkt. De administratie van een BV kan tegenwoordig voor 30% tot 50% goedkoper dan voorheen en is bovendien beter inzichtelijk voor de ondernemer.” * Het CBS beschikt over de 2007 tot 2011 niet over het exacte aantal oprichtingen, omdat er niet bekend is hoeveel landbouw bedrijven er in die jaren opgericht zijn. Er is een schatting gemaakt voor die sector op basis van de groei over de jaren van alle ander sectoren. ** In het onderzoek uitgevoerd is onderscheid gemaakt tussen BV’s, persoonsvennootschappen (Eenmanszaken, VOF en CV) en alle overige bedrijfsvormen (overig). Er is gekeken naar het aantal oprichtingen een jaar voor de intreding van de Flex BV (1 oktober 2011 tot 30 september 2012) en een jaar erna (1 oktober 2012 tot 30 september 2013).  
Bron & informatie:
Consultancy.nl
Bewerkt: Dinsdag 03 Juni 2014
Gepost: Dinsdag 03 Juni 2014