persbericht

Wat staat er in een ondernemingsplan?

Post en deel ook jouw persbericht. Log hier in! of word hier lid!
Door onze redactie
 
Word nu ook lid!
banner
Al 12465 leden! Word lid om je bedrijf te promoten, berichten te posten en deel te nemen aan events.
plan schijven

Het ondernemingsplan behelst een gedetailleerde omschrijving van het plan (idee) dat uiteindelijk tot de oprichting van een bedrijf moet leiden.

In eerste instantie ondersteunt het ondernemingsplan de kredietaanvraag terwijl het in tweede instantie de leidraad vormt voor de eerste jaren van de bedrijfsvoering. Een goed ondernemingsplan biedt alle belanghebbenden een uitstekend overzicht van alle aspecten die tezamen het bedrijf in theorie vormen. Daarnaast verteld het plan veel over de starter(s) en zijn of haar achtergrond. In beginsel behandelt elke onderneming dezelfde zaken in haar ondernemingsplan.

Wij geven u een kort overzicht:  

1. Persoonlijke gegevens/ Personalia
Zaken als uw naam, adres, burgelijke staat etc. komen hier aan de orde.

2. Huidige positie, inkomen en verplichtingen
Zaken als huidige functie en inkomen, inkomen levenspartner, financiële verplichtingen (bv.alimentatie) komen hier aan de orde. Ook geeft u hier aan of u betrokken bent geweest bij een faillissement en of u reeds betrokkenheid hebt bij een bestaande onderneming.

3. Opleiding
Geef hier uitvoerige informatie over voor- en vakopleiding, cursussen en behaalde resultaten. Voeg eventueel kopiëen van diploma’s als bijlagen toe. 4. Ervaring Waaruit bestaat uw ervaring? Noem de bedrijven waar u gewerkt heeft, de functies met taakomschrijvingen en vertel waarom u uw werkgevers verliet.

5. Sterkte/zwakte eigenschappen
Som hier uw sterke en uw zwakke eigenschappen op. Wees eerlijk en kritisch. De lijst is van belang om bijvoorbeeld te bepalen welke werkzaamheden u zelf gaat doen en welke zaken u het beste uit kunt besteden of aan een zakenpartner overlaten.

6. De bedrijfsplannen
Zet in dit gedeelte uw plannen uiteen. Uit dit deel van het ondernemingsplan zal ook uw gemotiveerdheid moeten blijken. Dit gedeelte behandeld daarnaast een groot aantal zaken als: Welke rechtsvorm kies ik? Richt ik een nieuw bedrijf op of neem ik een bedrijf over? Welke bedrijfsnaam kies ik en waarom? Waar ga ik mij vestigen en waarom? Ga ik kopen of huren? Heb ik vergunningen of diploma’s nodig? Kom ik in aanmerking voor subsidies? Heb ik personeel nodig, zo ja hoe kom ik daaraan? Hoe ga ik (en mijn personeel) mijn uren besteden (takenpakket).

7. Marketingplan
Welk product of dienst gaat u produceren/aanbieden? Tegen welke prijs? Op welke wijze gaat u uw producten distribueren? Op welke wijze gaat u promotie maken? Wie zijn uw klanten? Wie zijn uw concurrenten? Waarom koopt de klant bij u en niet bij de concurrent? Hoe gaat u reclame maken? Gaat u gebruik maken van het internet of niet? In dit onderdeel laat u blijken dat u de markt goed bestudeert heeft, en dat over uw uitkomsten is nagedacht.

8. Boekhouding/Administratie
Wie gaat uw boekhouding doen? Uzelf, een administrateur of wellicht uw levenspartner. Indien u kiest voor een administrateur, vermeldt u hier zijn gegevens, honorarium en motiveer waarom u voor deze persoon kiest.

9. Financiën
Het laatste deel van het ondernemingsplan dient over financiën te gaan. Onder andere houdt dat in dat de hoogte van het (aan te vragen) kredietbedrag zal moeten worden bepaald. De volgende overzichten zullen in dit gedeelte verwerkt moeten worden:

De investeringsbegroting:
Dit behandeld o.a. de vaste activa (gebouwen , grond, machines, invetaris, transportmiddelen etc.) en de vlottende activa ( grondstoffen, voorraden, handelsgoederen etc.). Ook komt vast te staan wat gefinancierd kan worden met eigen middelen en wat met vreemd vermogen (hypotheek, bankkrediet, leverancierskrediet etc.).

De exploitatiebegroting:
Hierin wordt een prognose gemaakt van de te verwachten omzet en kosten. De verwachte omzetten voor de komende jaren worden ingevuld alsmede de inkoopkosten, personeelskosten, huisvestingskosten, algemene kosten, afschrijvingen, belastingen etc. Alles dient te worden gespecificeert en toegelicht. Ook dienen de privé-uitgaven te worden opgesomd.  

Bron: StartendeOndernemers.nl Redactie
Bewerkt: Dinsdag 23 Juni 2015
Gepost: Zondag 25 Oktober 2009