persbericht

Zzp'er ervaart kosten voor rechtsbijstand als hoog

Post en deel ook jouw persbericht. Log hier in! of word hier lid!
Door onze redactie
 
Word nu ook lid!
banner
Al 12506 leden! Word lid om je bedrijf te promoten, berichten te posten en deel te nemen aan events.

Ruim de helft van de zzp'ers (56,1%) beschikt niet over een zakelijke rechtsbijstandverzekering. Een klein deel van deze groep (13,6%) overweegt deze verzekering wel af te sluiten. Zzp'ers die (nog) geen rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten geven aan dat de voornaamste reden hiervoor de hoge kosten van de verzekering zijn. Dat blijkt uitonderzoek van ZZP Barometer onder 744 zzp'ers in samenwerking met Centraal Beheer

Het aantal zzp'ers dat wel over een zakelijke rechtsbijstandverzekering beschikt is de afgelopen drie jaar met 15,6 procent toegenomen; van 35,9 procent in 2014 naar 41,5 procent in 2017.
"De kosten van een juridisch geschil kunnen hoog oplopen. Zeker voor een zelfstandig ondernemer kunnen deze kosten er flink inhakken. Het is goed om te zien dat steeds meer zzp'ers zich hier bewust van zijn en dit risico verzekeren," aldus Marc Bijwaard van Centraal Beheer.

1 op 3 zzp’ers dekt de risico’s zelf

Zzp’ers die niet over een zakelijke rechtsbijstandverzekering beschikken, geven aan dat de belangrijkste reden hiervoor de hoge kosten zijn. Een groot deel (27,6%) geeft ook aan niet over de verzekering te beschikken omdat zij dit risico op een andere manier hebben gedekt, bijvoorbeeld via een eigen buffer of via de partner. Zzp’ers die niet van plan zijn ooit een rechtsbijstandverzekering af te sluiten geven in 14 procent van de gevallen ook aan dat zij deze verzekering niet nodig vinden. Van de zzp’ers die wel overwegen de verzekering af te sluiten zegt 26,3 procent hier gewoonweg nog niet aan toe te zijn gekomen.

Startende zzp’er sluit geen rechtsbijstandverzekering af

Uit het onderzoek is verder gebleken dat naarmate zzp’ers langer actief zijn, zij vaker een zakelijke rechtsbijstandverzekering afsluiten. Van de zzp’ers die één tot twee jaar actief zijn beschikt 36,8 procent over de verzekering. Onder de groep zzp’ers die langer dan twee jaar actief zijn is dit 43,1 procent. Van de startende zzp’ers, die minder dan één jaar actief zijn, beschikt niemand over een zakelijke rechtsbijstandverzekering.

Bron & informatie:
zzpbarometer.nl
Bewerkt: Maandag 15 Mei 2017
Gepost: Maandag 15 Mei 2017