persbericht

Starterslening voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten verruimd

Bijstelling 2016 op grond van Reïntegratiebesluit

Post en deel ook jouw persbericht. Log hier in! of word hier lid!
Door onze redactie
 
Word nu ook lid!
banner
Al 12506 leden! Word lid om je bedrijf te promoten, berichten te posten en deel te nemen aan events.

Gedeeltelijk arbeidsgeschikten die willen re-integreren als zelfstandige kunnen aanspraak maken op een lening of een borgtocht. De grootte hiervan wordt jaarlijks herzien en is dit jaar verruimd.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van het Reïntegratiebesluit, kan aan gedeeltelijk arbeidsgeschikten die willen re-integreren als zelfstandige, een lening of borgtocht worden verstrekt tot ten hoogste een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag. Dit bedrag is vastgesteld in artikel 3 van de Reïntegratieregeling en wordt jaarlijks, op grond van het vijfde lid van artikel 15, gewijzigd aan de hand van het percentage waarmee het afgeleide prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie over de maand oktober daaraan voorafgaand afwijkt van het prijsindexcijfer waarop de laatste vaststelling van het bedrag is gebaseerd.

Dit percentage bedraagt 0,44% voor het jaar 2016 hetgeen heeft geleid tot een verhoging van het bedrag van €35.393,- naar €35.549. Dit gewijzigde bedrag wordt bekendgemaakt namens de Staatssecretaris op grond van artikel 15, vijfde lid, van het Reïntegratiebesluit.

Bron & informatie:
Staatscourant
Bewerkt: Donderdag 07 Januari 2016
Gepost: Donderdag 07 Januari 2016