Begrippen

Begrippen overzicht

Regio:
Sector:
 
Word nu ook lid!
banner
Al 12485 leden! Word lid om je bedrijf te promoten, berichten te posten en deel te nemen aan events.
begrip
 
De aandeelhouder kan een natuurlijk persoon zijn (een partic...
meer >>
begrip
 
sector: Dienstverlening
Alle kosten die worden gemaakt tijdens de startperiode van een onderneming of van een project....
meer >>
begrip
 
Verliezen die over de eerste jaren van het bedrijf worden ge...
meer >>
begrip
 
sector: Dienstverlening
Meestal schriftelijke aansporing tot het alsnog betalen van een openstaande rekening....
meer >>
begrip
 
sector: Dienstverlening
Som van het achtergesteld vreemd vermogen en het eigen vermo...
meer >>
begrip
 
Het voor schadevergoeding aangesproken kunnen worden op de g...
meer >>
begrip
 
Een verbruiksbelasting op consumptiegoederen, bijvoorbeeld: ...
meer >>
begrip
 
Iemand die beroepsmatig zorgt voor het inrichten, leiden, na...
meer >>
begrip
 
De AA is een gespecialiseerde accountant en adviseur van ond...
meer >>
begrip
 
Vermogen waarvan de verstrekkers in geval van faillissement ...
meer >>
begrip
 
Het uitvoeren van activiteiten die nodig zijn om opdrachten ...
meer >>
begrip
 
Reclame die tot doel heeft de afnemer direct tot een actie o...
meer >>
begrip
 
De balansposten op de linkerzijde van de balans: de bezittin...
meer >>
begrip
 
De door fabrikanten bepaalde verkoopprijs van producten. Ind...
meer >>
begrip
 
De hoeveelheid geld die uit de nettowinst (na afschrijvingen...
meer >>
begrip
 
Afnemerskrediet is een vorm van kortlopend vreemd vermogen w...
meer >>
begrip
 
Het tot uitdrukking brengen van de waardevermindering van ee...
meer >>
begrip
 
Koopkracht wordt in deze gezien als het aantal potentië...
meer >>
begrip
 
Dit zijn algemene voorwaarden waartegen een verkoper de kope...
meer >>
begrip
 
Aflossing van een schuld: het bedrag van de aflossing blijft...
meer >>