tutorial

Waarop letten bij aangaan huurovereenkomst bedrijfsruimte

Voorkom fouten bij sluiten huurcontract voor je bedrijf

Post en deel ook jouw tutorial. Log hier in! of word hier lid!
Door:
online
Edwin van Jaarsveld
starter
Amsterdam, Noord-Holland

Rechtshulp
 
Word nu ook lid!
banner
Al 12485 leden! Word lid om je bedrijf te promoten, berichten te posten en deel te nemen aan events.

 

Als je een huurcontract voor je bedrijf wilt afsluiten is het goed het contract scherp te beoordelen. Een huurcontract is vaak voor meerdere jaren, zodat je lang vast zit aan eventuele missers. Hieronder lees je veel gemaakte fouten bij het aangaan van een huurovereenkomst.  Doe daar je voordeel mee.

Kies een ruime 'bestemming' van het gehuurde

In huurcontracten is de ‘bestemming’ van het gehuurde genoemd. Met bestemming wordt bedoeld het type bedrijf dat in het gehuurde mag worden uitgeoefend. Probeer die bestemming zo ruim mogelijk af te spreken. De bestemming detailhandel is bijvoorbeeld veel ruimer dan de bestemming boekwinkel. Een huurder die de bestemming detailhandel afspreekt kan later nog switchen, bijvoorbeeld van boekwinkel naar fietsenwinkel. Het afspreken van een te krappe bestemming is een fout die je later op kan breken als je de aard van je bedrijf wilt wijzigen.

Te korte huurperiode

Als ondernemer wil je zo lang mogelijk de bedrijfsruimte huren als de zaken goed gaan en de huurruimte daarvoor passend is. Als je een zogeheten artikel 7: 290 BW bedrijfsruimte huurt ( dat zijn veelal winkels en horecazaken ) heb je als huurder in principe recht op een huurperiode van 2 x 5 jaar. Huur je echter andersoortige ruimte ( bijvoorbeeld kantoorruimte) dan loopt de huurovereenkomst net zo lang als je in de huurovereenkomst afspreekt. Spreek daarom niet een te krappe huurperiode af als je langere tijd op de gehuurde locatie wilt verblijven

Te lange huurperiode

Een te ruime huurperiode afspreken brengt risico’s met zich mee. Wat als de zaken niet goed gaan?, of de gehuurde ruimte niet passend blijkt te zijn? Als je dan de huurovereenkomst eerder dan de afgesproken tijd wilt beëindigen zal daar een stevig prijskaartje ( afkoopsom, of doorbetalen huur ) aan hangen. Spreek daarom niet een te ruime huurperiode af, maar liever een kortere met een optie tot huurverlenging tegen vergelijkbare huurprijs.

Akkoord gaan met verbod tot onderverhuren

In de wet is bepaald dat de huurder de bedrijfsruimte mag onderverhuren, tenzij verhuurder hier redelijke bezwaren tegen heeft. In een huurcontract mag echter afgeweken worden van de wet. De meeste huurcontracten verbieden onderverhuur! Als dan toch wordt onderverhuurd kan verhuurder de huurovereenkomst ontbinden. Ga daarom bij voorkeur niet akkoord met een contractueel verbod van onderverhuur. Je houdt dan de mogelijkheid tot onderverhuur als je bedrijf wat minder goed gaat of als je minder ruimte nodig hebt.

Vergeten huuroverdracht af te spreken

Als je je bedrijf wilt verkopen, wilt de koper vaak ook de gehuurde bedrijfsruimte overnemen. De verhuurder gaat daar echter niet altijd mee akkoord, waardoor de verkoop gefrustreerd wordt. Gelukkig biedt de wet voor artikel 7: 290 BW bedrijfsruimte de mogelijkheid huuroverdracht ( indeplaatsstelling) bij de rechter tegen de wil van de verhuurder af te dwingen. Die wettelijke mogelijkheid bestaat echter niet voor andere typen bedrijfsruimte, zoals kantoorruimte. Wel zou ook voor dergelijke typen bedrijfsruimte een huuroverdrachtsregeling in het huurcontract kunnen worden afgesproken. Probeer dat dus af te spreken met verhuurder.

Gebreken aan het gehuurde niet goed onderzocht voor aanvang huur

In veel huurcontracten sluiten verhuurders hun aansprakelijkheid uit voor gebreken aan de te verhuren bedrijfsruimte. Een dergelijke uitsluiting van aansprakelijkheid is juridisch toegestaan ( tenzij verhuurder aantoonbaar op de hoogte was van het gebrek of de gebreken). Het is daarom zaak om vóór het sluiten van de huurovereenkomst na te gaan of er sprake is van gebreken ( denk aan lekkage, schimmelvorming, tocht, gebrekkige constructies, geluidsoverlast, enz.), zodat verhuurder dit nog kan oplossen of een lagere huurprijs onderhandeld kan worden.

Akkoord gaan met te veel onderhoudsverplichtingen

In de huurovereenkomst kunnen verhuurder en huurder afspreken wie verantwoordelijk is voor bepaalde onderhoudswerkzaamheden. Vaak zal verhuurder proberen de onderhoudsverplichtingen zoveel mogelijk bij huurder neer te leggen. Ga daar niet mee akkoord. Onderhandel over het onderhoud en probeer daarin een redelijke balans te vinden.

Vraag advies aan huurrecht specialist

Als je vragen hebt over je (aanstaande) huurovereenkomst of huurrechten in het algemeen is het raadzaam een huurrecht specialist te raadplegen. U kunt daarvoor terecht bij de huurrecht advocaten en juristen van Recht & Raad. 

 

 

 
Bewerkt: Dinsdag 10 Maart 2020
Gepost: Dinsdag 15 Oktober 2019