tutorial

Bescherm je werknemers en je bedrijf tegen de gevaren van brand

Post en deel ook jouw tutorial. Log hier in! of word hier lid!
Door:
online
Laura Kuipers
starter
Oostvoorne, Zuid-Holland

Brandveiligheid
nog geen bedrijf toegevoegd

Persoonspagina:
Laura Kuipers
 
Word nu ook lid!
banner
Al 12485 leden! Word lid om je bedrijf te promoten, berichten te posten en deel te nemen aan events.

Als ondernemer ben je niet alleen verantwoordelijk voor het bedrijfsresultaat, maar ook voor de veiligheid van het pand en voor de werknemers in het pand. Een onderdeel hiervan is de brandveiligheid. Een van de grootste nachtmerries van veel mensen is het meemaken van een brand in welke hoedanigheid dan ook. Als ondernemer wil je er natuurlijk alles aan doen om dit te allen tijde te voorkomen en je werknemers en het bedrijf zo goed mogelijk beschermen tegen dit doemscenario. Naast het feit dat je zelf diverse maatregelen kan nemen word je ook geholpen door middel van specifieke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid.

Regelgeving helpt bij het op orde stellen van de brandveiligheid

Wanneer je een pand betrekt als particulier of als een ondernemer dan dien je je te houden aan de regelgeving die is opgesteld in het Bouwbesluit 2012. In dit besluit wordt onder meer gekeken naar zaken zoals brandpreventie, brandbestrijding en brandalarmering. Voor elk pand gelden weer andere regels en richtlijnen. Deze regels zijn afhankelijk van diverse factoren, zoals bijvoorbeeld de leeftijd van het pand, in welke hoedanigheid deze gebruikt wordt, of er met specifieke stoffen en of materialen gewerkt wordt en het aantal mensen die aanwezig zijn in het pand. Met betrekking tot de brandveiligheid worden er zaken gespecificeerd in het bouwbesluit, zoals waar en hoeveel brandmelders er geplaatst dienen te worden en hoeveel vluchtroutes er aanwezig dienen te zijn. De regelgeving in het bouwbesluit wordt ook als zodanig gecontroleerd en het niet voldoen hieraan kan fikse boetes opleveren.

Voorkomen is beter dan genezen

Verzekeraars bieden vaak alleen dekking voor brandschade wanneer er aan specifieke eisen voldaan wordt. Dit heeft niet alleen betrekking op de brandalarmering en de blusmiddelen, maar ook zeker op brandpreventie. Brandpreventie richt zich op voorzorgsmaatregelen die als doel hebben een brand te voorkomen. Een voorbeeld van een preventie maatregel is brandvertragend impregneren. Dit houdt in dat je bepaalde risico elementen, denk bijvoorbeeld aan een rieten dak of versiering voor een jubileum behandelt met een substantie die ervoor zorgt dat wanneer deze materialen onverhoopt toch vlam vatten, de brand zich beduidend minder snel kan verspreiden. Verplicht is de brandblusser controle. Deze dient om de twee jaar plaats te vinden. Er zijn diverse (brand)beveiligingsbedrijven die kunnen assisteren bij het maken van een risicoanalyse voor jouw bedrijf of pand en hier ook een passende aanbeveling over geven. Vaak heb je de optie om als ondernemer een contract met deze partijen af te sluiten die je ontzorgen en continue de brandveiligheid monitoren met behulp van periodieke keuringen. Een onderdeel hiervan is onder andere het controleren van de brandalarmering, certificering van blusapparatuur en het vrijhouden en adviseren omtrent vluchtroutes.

 
Bewerkt: Dinsdag 22 Oktober 2019
Gepost: Zaterdag 12 Oktober 2019