blog

Wat houdt ontslag wegens een verschil van inzicht in

Post en deel ook jouw blog. Log hier in! of word hier lid!
Door:
online
Roland de Graauw
starter
Leiden, Zuid-Holland

Juridisch advieskantoor
 
Word nu ook lid!
banner
Al 12579 leden! Word lid om je bedrijf te promoten, berichten te posten en deel te nemen aan events.

Wanneer een werkgever en werknemer besloten hebben de arbeidsrelatie te beëindigen, dan wordt vaak intern en extern gecommuniceerd dat sprake is van een 'vertrek wegens een verschil van inzicht'. Wat ziet hier meestal achter?

Verschil van inzicht is geen wettelijke ontslagreden. In artikel 7:669 Burgerlijk Wetboek zijn de wettelijke ontbindingsgronden limitatief op de rij gezet. Een verschil van inzicht is daar niet één van. Een verschil van inzicht wordt meestal gebruikt als neutrale, niet verwijtbare ontslagreden als in goed overleg beëindigd wordt met een vaststellingsovereenkomst. Deze reden wordt door UWV in zo'n overeenkomst geaccepteerd. Hieronder kunnen uiteenlopende omstandigheden vallen, zoals een verstoorde verhouding, een conflict op de werkvloer, vermeend disfunctioneren, etc.  

In de praktijk zien we daarom dat bij communicatie naar UWV en derden gewoonlijk voor deze reden gekozen wordt, behalve wanneer sprake is van bedrijfseconomische redenen, waaronder ook functieverval. In die gevallen wordt dat ook als (werkelijke) reden gecommuniceerd. Soms wordt bij een verschil van inzicht nog toegevoegd 'over de uitvoering van de werkzaamheden' of 'over het uit te voeren beleid'.

 
Bewerkt: Maandag 17 Augustus 2020
Gepost: Dinsdag 15 Januari 2019