persbericht

Aantal startende ondernemers blijft maar groeien

Méér startende bedrijven, iets méér stoppers en stijging aantal faillissementen

Post en deel ook jouw persbericht. Log hier in! of word hier lid!
Door onze redactie
 
Word nu ook lid!
banner
Al 12468 leden! Word lid om je bedrijf te promoten, berichten te posten en deel te nemen aan events.

De Kamer van Koophandel houdt het aantal starters en stoppers elke maand nauwlettend bij middels de Bedrijvendynamiek rapportages. Opvallend hierin is dat afgelopen maand het aantal faillissementen erg hoog is.  Maar ook het aantal starters neemt toe met 14 procent. Dat is een trend die al jaren doorzet.

Het aantal faillissementen was in februari 679. Dat is een stijging van 67% ten opzichte van februari 2015. Het aantal starters nam toe met 14% in vergelijking met februari 2015 en zelfs 19% in vergelijking met januari 2016. Het aantal starters komt uit op 18.246 in februari. Het gaat vooral om zzp’ers. Inschrijving als taxibedrijf is ook in februari onder zzp’ers nog populair. Bij startende mkb’ers was de grootste groei te zien in de kinderopvang. Dat blijkt uit de KvK Bedrijvendynamiek over februari 2016. Verder zijn in februari 2% meer bedrijven gestopt dan in dezelfde maand vorig jaar.

Start
Binnen de groep van zzp’ers is het aandeel parttime zzp’ers 31%. Zij starten vooral in de zakelijke dienstverlening (42%), ict (41%) en de detailhandel (39%). In absolute aantallen zit de groei van de zzp’ers in de zakelijke dienstverlening en bouw. Opmerkelijk is dat de groei bij de mkb’ers vooral in de sector groothandel zit. In Drenthe zijn de afgelopen maand relatief de meeste nieuwe bedrijven gestart. Groningen komt op de tweede plaats bij de relatieve groei van het aantal starters. Naar activiteit startten de meeste mkb-bedrijven in de kinderopvang (52%), hoofdzakelijk in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. De toename kan mogelijk verklaard worden door de inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2016 die ten opzichte van 2015 fors omhoog is gegaan. Verder beginnen veel startende mkb’ers een café. Het aantal starters is vergeleken met februari vorig jaar met 38% toegenomen. Er staan nu per 29 februari 6.476 cafés geregistreerd in Nederland. Daarvan is twee derde na 2008 ingeschreven. De gemiddelde leeftijd van een café is 18 jaar, de overlevingskans is na 5 jaar 69%.

Stop
Met name in de provincies Noord-Brabant, Utrecht, Limburg, Drenthe en Flevoland zijn de afgelopen maand minder bedrijven gestopt dan in februari 2015. In Zeeland waren afgelopen maand 16% meer stoppers dan een jaar eerder; Groningen volgt met 10%.

Faillissementen
Het aantal faillissementen nam in heel Nederland weer toe. Relatief is Zeeland het zwaarst getroffen met 13 faillissementen in februari 2016. Vooral bedrijven in de detailhandel moesten hun deuren sluiten. In absolute zin voeren Noord- en Zuid-Holland de lijst aan met 115 respectievelijk 179 faillissementen. Dat zijn ook de provincies waar de meeste bedrijven zijn gevestigd.

Bewerkt: Woensdag 23 Maart 2016
Gepost: Woensdag 23 Maart 2016