persbericht

startende ondernemer zoekt ondersteuning vooral bij andere ondernemers

Post en deel ook jouw persbericht. Log hier in! of word hier lid!
Door onze redactie
 
Word nu ook lid!
banner
Al 12465 leden! Word lid om je bedrijf te promoten, berichten te posten en deel te nemen aan events.

Het bieden van de juiste ondersteuning tijdens, maar ook vóór de start is belangrijk voor de overlevingskansen van het nieuwe bedrijf. Starters zoeken deze ondersteuning in eerste instantie in eigen regio en waar mogelijk binnen eigen kennissen en familiekring. Daarnaast zoeken starters raad en advies bij collega ondernemers. Het delen van ervaringen geeft een goed inzicht over de kansen en risico's van het nieuw op te richten bedrijf. Informele ondersteuning blijkt hiermee een grote rol te spelen bij de besluitvorming een eigen bedrijf te beginnen. Dit blijkt uit onderzoek van StartendeOndernemers.nl.

Oriënterende fase
Ondersteuning is van belang al vóórdat de ondernemer daadwerkelijk van start gaat; in de oriënteringsfase. Hier ligt de rol van de ondersteunende partij om de ondernemer vooral goed naar zichzelf te laten kijken en haalbaarheid van zijn of haar plannen in te schatten dan wel te onderbouwen. Om dit te bereiken dient de starter zich zoveel mogelijk te verdiepen in de beschikbare bronnen en gebruik te maken van beschikbare netwerken. 

Tijdens de start
Indien de starter daadwerkelijk van start gaat, klopt een deel hiervan (45%) voor ondersteuning aan bij de gemeente, regionale KvK en in later stadium, bij de Belastingdienst. In dit stadium wordt formele ondersteuning met name gezocht wanneer er geschikte huisvesting gevonden dient te worden of er bemiddeld moet worden bij het vinden van een financiering.

Netwerken met andere ondernemers is in dit stadium in eerste instantie belangrijk als bevestiging van de nieuwe identiteit als ondernemer (onzekerheden wegnemen), in tweede instantie om informatie te vergaren en in derde instantie om een netwerk op te bouwen. 

Als reden voor het zoeken naar informatie wordt vooral aangegeven dat er geen kennis van ondernemen of het opzetten van een eigen bedrijf in huis is. 

Tijdens de bedrijfsvoering
De grootste ondersteunende partij wanneer de ondernemer eenmaal van start is gegaan is de boekhouder of het administratiekantoor. Hier vindt de starter ondersteuning m.b.t. belastingaangifte, eigen administratie, maar ook wet- en regelgeving. Dit zowel landelijk als regionaal als lokaal. Pas in deze fase gaat formele ondersteuning een grotere rol spelen. Ook wordt ondersteuning gezocht om knelpunten te overwinnen, bijvoorbeeld op juridisch gebied. 

Ondersteuningswensen
De startende ondernemer kan op voorhand niet aangeven welke ondersteuning zij nodig denkt te hebben. Ondersteuning komt vaak terloops aan de orde. Dit met uitzondering van ondersteuning van financiële middelen, wat vaak een van de eerste behoefte van de starter is. Daarnaast geven starters aan dat er behoefte is aan netwerken en 'het leren van elkaar.'

Gemiste kans
Een groot deel van de startende ondernemers maakt geen gebruik van ondersteuning omdat zij denken dit niet nodig te hebben. Of ze zijn niet op de hoogte van het bestaan van de verschillende ondersteuningsvormen. Het is zaak om deze groep te attenderen op de mogelijkheden en noodzaak hiervan. Laagdrempelige toegankelijkheid van het ondersteuningskanaal is daarbij reden voor de starter om gebruik te maken van de ondersteuningsmogelijkheid. Dit betekent ondermeer dat de starter niet bereid is er veel voor te betalen. Het wordt als een gemiste kans beschouwd dat overheid en non profit adviesorganen slechts in geringe mate op de hoogte zijn van landelijke en regionale netwerken en initiatieven. In andere gevallen staan zij er terughoudend tegenover om hier naar door te verwijzen.

Conclusie
Gezien de aspirant starter aanklopt bij o.a. de gemeente, UWV en KvK is het dus zaak dat hij of zij via deze weg op de hoogte gebracht wordt van zowel formele als informele ondersteuningsmogelijkheden. Dit naast de reeds geboden mogelijkheden aangaande samenwerkingen met regionale coachingspartijen. Het is daarbij van belang dat deze organisaties hier een onafhankelijke rol in spelen en zo de starter zelf een richting laten bepalen. Op deze manier kan er bijgedragen worden aan betere overlevingskansen van de starter en wordt de wens van de starter ingewilligd.

 
Bewerkt: Dinsdag 08 December 2015
Gepost: Dinsdag 08 December 2015