persbericht

Doorstart na faillissement wordt makkelijk gemaakt

De Faillissementswet wordt aangepast

Post en deel ook jouw persbericht. Log hier in! of word hier lid!
Door onze redactie
 
Word nu ook lid!
banner
Al 12501 leden! Word lid om je bedrijf te promoten, berichten te posten en deel te nemen aan events.
fenix

De wetgeving rond een faillissement wordt aangepast. Als onderneming in financiële problemen kun je vanaf 2015 de rechter vragen een stille bewindvoerder te benoemen. De stille bewindvoerder geeft dan advies en begeleiding in de omgang met de schuldeisers. Om een faillissement te voorkomen helpt de stille bewindvoerder bij het vinden van een oplossing voor de financiële problemen. De regels staan in de miljoenenota 2016.

Doorstart
Ook buiten faillissement wordt een dwangakkoord mogelijk. Ondersteunt de grote meerderheid van de schuldeisers een doorstart? Dan kan een enkele of een minderheid van schuldeisers of aandeelhouders deze niet blokkeren. Pre-pack wordt mogelijk. Hierbij maakt  de rechter voor een mogelijk faillissement bekend wie de curator wordt. U kunt dan met de toekomstig curator een eventuele doorstart na het faillissement voorbereiden. Er komen verschillende mogelijkheden om doorstart van noodlijdende bedrijven makkelijker te maken.

Fraudebestrijding
De aanpak van faillissementsfraude wordt aangescherpt en verbeterd. De curator krijgt een sterkere informatiepositie. Degene die failliet gaat krijgt namelijk een algemene informatie- en medewerkingsplicht tegenover de curator. Daarnaast wordt fraudebestrijding een wettelijke taak van de curator. Ziet u als curator mogelijke onregelmatigheden in een faillissement? Dan moet u dat melden bij de rechter-commissaris.

Eenvoudiger
De faillissementsprocedure wordt eenvoudiger. Bijvoorbeeld door het elektronisch berichtenverkeer en de mogelijkheden van internet beter te benutten.

Bron & informatie:
Ondernemersplein
Bewerkt: Zaterdag 19 September 2015
Gepost: Zaterdag 19 September 2015