persbericht

Bedrijven betalen fors meer OZB in Noord Holland

Post en deel ook jouw persbericht. Log hier in! of word hier lid!
Door onze redactie
 
Word nu ook lid!
banner
Al 12521 leden! Word lid om je bedrijf te promoten, berichten te posten en deel te nemen aan events.
regio geld

Gemeenten in Noord-Holland houden zich niet aan de eigen afspraken met het Rijk om de OZB-opbrengsten met maximaal 3% te laten stijgen. Dit jaar komen de OZB-opbrengsten uit bedrijfspanden (niet-woningen) in de provincie gemiddeld op 4,5% hoger uit dan in 2014. Dat is de helft meer dan de tussen Rijk en VNG afgesproken macronorm van 3% zo constateert MKB-Nederland Noord-Holland op basis van cijfers van het COELO. Een andere treurige tendens is dat de OZB-verhoging voor ondernemers vaak fors hoger is dan voor inwoners.

MKB-Nederland Noord-Holland zet zich in voor een goed ondernemersklimaat bij gemeenten. Een stabiele en niet te sterke lastenontwikkeling is daarvan een belangrijk onderdeel. Helaas hebben niet alle gemeenten oog voor het belang van stabiliteit en ruimte voor MKB-bedrijven om goed te kunnen ondernemen. “In te veel gemeenten staan de lasten voor MKB-bedrijven laag op de agenda en worden gaten in de gemeentelijke begroting ten koste van ondernemers gedicht. Dit is zeer betreurenswaardig”, aldus Dolf Kloosterziel, regiomanager NHN bij MKB-Nederland. Het gevolg is dat de OZB voor bedrijfspanden (niet-woningen) in Noord-Holland met 4,5% ruim de helft meer stijgt dan de 3 procent die is afgesproken in de macronorm.

Een opvallende constatering is dat gemeenten keer op keer de lasten voor bedrijven meer verhogen dan die voor inwoners. Muiden is de treurige koploper in de lijst met een verhoging van 44 procent. Ook Oostzaan, Uitgeest, Uithoorn, Blaricum en Zandvoort verhogen de lasten met meer dan tien procent. Hoewel het zelfde voor Hilversum geldt, is daar geen sprake van een ongewenste verhoging. De extra middelen komen hier rechtstreeks ten goede aan de ondernemers middels het ondernemersfonds in Hilversum. Gemeenten die goed presteren verdienen ook genoemd te worden. Dit zijn onder andere Heiloo, Diemen, Den Helder, Bussum en Huizen. Zij weten allen de OZB te verlagen, in Huizen zelfs met ruim 8,5%.

Om op gemeentelijk niveau een zuivere discussie te voeren over de lasten voor het bedrijfsleven levert MKB-Nederland aan haar lokale partners de cijfers van de relevante gemeenten. Daarmee wil MKB-Nederland een bijdragen leveren aan de dialoog tussen gemeente en ondernemers om te komen tot een goed ondernemersklimaat en zo de banenmotor van Nederlandse gemeenten – het MKB – te versterken.

Bron & informatie:
MKB Noord Holland
Bewerkt: Woensdag 23 September 2015
Gepost: Woensdag 24 Juni 2015