blog

Het urencriterium. Hoe zit het precies?

Column

Post en deel ook jouw blog. Log hier in! of word hier lid!
Door:
online
John Norder
starter
Alkmaar, Noord-Holland

Administratiekantoor
 
Word nu ook lid!
banner
Al 12465 leden! Word lid om je bedrijf te promoten, berichten te posten en deel te nemen aan events.
John Norder

Ik heb het al eerder genoemd. Als ondernemer heb je recht op een aantal faciliteiten in de inkomstenbelasting, als je voldoet aan het urencriterium, zoals dat staat beschreven in artikel 3.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Ik zal de regels in dit artikel nog even uitleggen.

Je moet op 2 manieren aan het urencriterium voldoen:


Versoepeling
Voor startende ondernemers is het vaak lastig om aan de 2e eis te voldoen vooral als je start met je onderneming naast een betaalde baan in loondienst. Daarom is de wet op dit punt versoepeld en geldt de eis van ten minste 50 % (grotendeels) niet als je in 1 of meer van de vorige 5 kalenderjaren géén ondernemer was. Let op: je moet wel altijd minimaal 1.225 aan je onderneming hebben besteed, ook als je in de loop van het jaar bent gestart. Het aantal uren wordt niet tijdsevenredig verlaagd.

Voor zwangere ondernemers is de wet versoepeld: zij mogen de normaal gewerkte uren ook gewoon meetellen tijdens de periode van zwangerschapsverlof (16 weken).

Ook bestaat er een verlaagd urencriterium voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid (800 uur).

Welke uren?
Welke uren tellen mee? Het gaat niet alleen om de directe uren, die je aan je opdrachtgever in rekening brengt. Ook indirecte uren tellen mee. Het gaat om alle werkzaamheden, die je verricht met het oog op de zakelijke belangen van je onderneming. Als de Belastingdienst er om vraagt, dan moet je dat zelf aannemelijk kunnen maken. Zorg er altijd voor, dat je een goede administratie bijhoudt van je gewerkte uren bv. in je agenda!

De volgende werkzaamheden worden vaak vergeten:


Als je nu 24 uur per dag bereikbaar bent, tellen dan alle uren mee? Nee, dat gaat niet op. Het feitelijk drijven van je onderneming houdt meer in dan alleen bereikbaar zijn. Ook de uren die je wegens vakantie of ziekte niet hebt gewerkt tellen niet mee.

Uitzonderingen
Voor een aantal gevallen heeft de wetgever de eisen juist nog strenger vastgesteld. Het gaat vaak om ondernemers, die gezamenlijk met familieleden een onderneming drijven (vaak in de vorm van een vof of een maatschap), waarbij het “ongebruikelijk” is, dat deze personen samen een onderneming drijven en de werkzaamheden hoofdzakelijk van ondersteunende aard zijn.

Het is niet zo, dat dit geldt voor alle man/vrouw firma’s en maatschappen. Het is niet de bedoeling, dat alle ondernemers hier worden getroffen. De bewijslast inzake de gebruikelijkheid ligt bij de belastingplichtige. De Belastingdienst geeft hier zelf een paar voorbeelden van:

 

Ook in een situatie met meerdere maatschappen (een boven- en een onder-maatschap) zijn de uren voor de ondersteunende werkzaamheden door de meewerkende partner uitgesloten voor het urencriterium.

Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op (onderstaande link) of bezoek eerst de website van de Belastingdienst.

Bron & informatie:
John Norder
Bewerkt: Woensdag 10 Juni 2015
Gepost: Donderdag 18 September 2014