blog

De factuureisen van de Belastingdienst

Post en deel ook jouw blog. Log hier in! of word hier lid!
Door onze redactie
 
Word nu ook lid!
banner
Al 12468 leden! Word lid om je bedrijf te promoten, berichten te posten en deel te nemen aan events.
De meeste ondernemers zullen facturen versturen aan hun cliënten en opdrachtgevers. Je mag zelf bepalen als je op papier of digitaal facturen gaat versturen. Een factuur is een belangrijk bewijsstuk. Even kort de fiscale spelregels. Zorg er altijd voor dat je facturen voldoen aan de eisen van de Belastingdienst. Als je goederen of diensten verkoopt aan particulieren ben je vaak niet verplicht om een factuur uit te reiken. Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen. Voor zakelijke transacties tussen ondernemers onderling is het verplicht om wel een factuur te sturen. Ook als je zaken doet met bv. verenigingen of stichtingen. Een aantal soorten ondernemers hoeft niet te voldoen aan alle eisen, bv. in de horeca of taxibedrijven. En natuurlijk zijn er ook weer speciale regels voor een aantal zakelijke transacties binnen Nederland en voor zaken doen met het buitenland. Op een factuur dienen allerlei gegevens te worden vermeld over zowel de leverancier als ook de afnemer en het aantal en de aard van de geleverde goederen of diensten. Een factuur is ook belangrijk voor de omzetbelasting. Niet alleen voor jou, maar ook voor je afnemer. Ook als kleine zelfstandige ondernemer word je al snel door de Belastingdienst als belastingplichtige voor de omzetbelasting aangemerkt.  Het algemene btw-tarief is 21 %. Voor sommige goederen en diensten is een lager tarief of een vrijstelling van toepassing. Dit dient duidelijk op de factuur te worden vermeld. Een andere ondernemer heeft alleen recht op aftrek van de omzetbelasting, als deze aan hem in rekening is gebracht op een op de voorgeschreven wijze opgemaakte factuur.In sommige gevallen is de verleggingsregeling van toepassing, zoals bv. bij onderaanneming. Als je hiervan gebruik maakt, dan moet je altijd op de factuur vermelden “BTW verlegd”. Verder moet je ook het BTW nummer van de ondernemer vermelden naar wie je de BTW verlegt. Het is verstandig om algemene voorwaarden voor je onderneming te (laten) maken en deze te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Je kunt hier naar verwijzen op je factuur en/of je opdrachtbevestiging. Maak altijd goede afspraken met de opdrachtgever over de betalingstermijn van de factuur. En natuurlijk zijn facturen een onderdeel van je administratie en moeten ze bewaard blijven! Voor meer informatie kan je altijd met ons contact opnemen of eerst even kijken op de website van de Belastingdienst. Auteur van de column John Norder is als belastingadviseur actief vanuit zijn kantoor Financieel Centrum Alkmaar en als adviseur verbonden aan de website.
Bron & informatie:
John Norder
Bewerkt: Maandag 21 Juli 2014
Gepost: Maandag 21 Juli 2014