persbericht

Kwekersrecht is meest gebruikte beschermingsvorm

Post en deel ook jouw persbericht. Log hier in! of word hier lid!
Door onze redactie
 
Word nu ook lid!
banner
Al 12501 leden! Word lid om je bedrijf te promoten, berichten te posten en deel te nemen aan events.
De agrarische sector blijkt voor de bescherming van intellectuele eigendommen vooral gebruik te maken van kwekersrechten. Het gaat jaarlijks om circa 1.400 aanvragen. Ook merkaanvragen (circa 500 per jaar) worden veel gedaan. Naast kwekersrechten en merken zijn ook octrooien en modellen enkele beschermingsvormen van het intellectuele eigendom die door de agrarische sector worden gebruikt. De mate waarin deze verschillende beschermingsvormen worden ingezet heeft onderzoeker Panteia nu in beeld gebracht. Veel bedrijven schakelen hulp in bij aanvraag intellectueel eigendom In totaal zijn in Nederland in de periode 2008-2012 ruim 7.000 kwekersrechten aangevraagd door 452 bedrijven. De meeste kwekersrechtaanvragen betreffen groenten (44%), gevolgd door de sierteelt (34%) en de bollen (17%). De bomensector neemt de overige 5% van de aanvragen voor haar rekening. Van de bedrijven die veel kwekersrechten aanvragen, zijn de meeste actief op het terrein van groentezaden en veredeling. In de periode 2006-2010 is door agrarische bedrijven en instellingen in totaal 3.802 keer een octrooi, merk of model aangevraagd. Zowel in aanvragen als in aanvragende bedrijven maken de merken de grootste groep uit. Veel bedrijven schakelen intermediair in bij aanvraag van intellectueel eigendom. In totaal hebben 669 bedrijven in deze periode hulp ingeschakeld bij de aanvraag van hun merken en modellen (circa 81% van het totaal aantal merk en model aanvragende bedrijven). Het gaat hierbij in totaal om 1.705 aanvragen. Bij 63% van de merk- en modelaanvragen wordt dus een gespecialiseerde intermediair ingeschakeld. Top 10 aanvragende bedrijven Op basis van het aantal octrooi-, merk- en modelaanvragen is een ranglijst opgesteld van bedrijven in de agrarische sector die de meeste aanvragen hebben gedaan in de periode 2006-2010. De kwekersrechtaanvragen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat de registratieperiode (2008-2012) van deze aanvragen afwijkt van de andere drie beschermingsvormen. Boven aan de ranglijst staat Lely, die octrooi- en merkaanvragen heeft ingediend onder de namen Maasland en Forage Innovations. Holland Bolroy Markt (Holland Blumen Markt) is een kwekerij voor bloembollen en exporteert bloemen, planten, bollen en aanverwante producten en heeft in de periode 2006-2010 alleen merkaanvragen ingediend. Dit is goed voor de tweede plaats in de top 10. Interplant Roses en Jan Spek Rozen zijn beide familiebedrijven die actief zijn in de rozenveredeling en hebben hun klassering op plaats 3 en 4 te danken aan de gedane merkaanvragen. Op de vijfde plaats staat De Ruiter, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de “veredeling, productie en verkoop van hybride zaden voor de teelt van tomaat, paprika, komkommer, aubergine en meloen in kassen”. Naast de 10e plaats in de top 10 kwekersrechtaanvragen in de periode 2008-2012, hebben zij de 5e plaats in deze ranglijst te danken aan hun 62 merkaanvragen in de periode 2006-2010. Ook The Greenery, Anthura, Rijnplant en Schoneveld Twello deden voornamelijk of alleen maar merkaanvragen. Rijk Zwaan deed in de periode 2006-2010 33 octrooiaanvragen en 7 merkaanvragen, maar behoort daarnaast vooral tot de top van de kwekersrecht aanvragende bedrijven. 
Bron & informatie:
EIM
Bewerkt: Dinsdag 15 April 2014
Gepost: Dinsdag 15 April 2014