Artikelen groep Wetgeving

Geposte persberichten, tutorials en blogs

Regio:
Sector:
 
Word nu ook lid!
banner
Al 12485 leden! Word lid om je bedrijf te promoten, berichten te posten en deel te nemen aan events.
persbericht
 
regio: Zuid-Holland
Om onze bedrijven en onze economie optimaal te laten profiteren van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) richtte het kabinet onlangs het Netherlands EFSI Investment Agency (NEIA) ...
meer >>
persbericht
 
sector: Techniek-Innovatie-ICT
In het bedrijvenbeleid van het ministerie van Economische Zaken wordt zowel in het generieke beleid als in het specifieke topsectorenbeleid aandacht aan het MKB besteed. De aparte beleidsaandacht voor...
meer >>
persbericht
 
Uit een controle van o.a. de Belastingdienst en het UWV blijkt dat schoonmaakbedrijven structureel in overtreding gaan. De overtredingen betreffen uitkeringsfraude, belastingfraude, Arbeidstijd...
meer >>
persbericht
 
regio: Zeeland sector: Dienstverlening
Het ondernemerscluster van het ontwikkelde ‘Betaprocess’ heeft de Europese ERANET Biorefinery subsidie ter waarde van 550.000 euro toegekend gekregen. De ondernemers die dit mogelijk hebbe...
meer >>
persbericht
 
Kleinere bedrijven zijn een stuk minder optimistisch in hun omzet- en winstverwachting dan (middel)grote bedrijven. Vooral zelfstandigen en ondernemers zonder personeel zijn nog getemperd in hun ver...
meer >>
persbericht
 
regio: Zuid-Holland
De miljoenennota zoals die afgelopen dinsdag werd gepresenteerd geeft een licht positief beeld weer over de Nederlandse economie. Langzaam lijken we uit de crisis te komen, al doen we dit een stuk min...
meer >>
persbericht
 
regio: Zuid-Holland
Koning Willem Alexander las vanmiddag voor de tweede keer in zijn ambtsperiode de troonrede voor. Hierin was hij voorzichtig positief over de economie. Hij zei hierover: "In eigen land werkt de regeri...
meer >>
persbericht
 
regio: Zuid-Holland
Alle voorbereidingen voor Prinsjesdag zijn getroffen en Nederland is er klaar voor. Voor en veilig rit van de Gouden Koets zijn maatregelen getroffen zoals speciale touwen die in de tramrails zijn gel...
meer >>
persbericht
 
Ondernemers die op de hoogte willen blijven van de vaak veranderende wetgeving, kunnen op de website van Antwoord voor bedrijven, van de Rijksoverheid, de Nieuwe Wetten App downloaden. Deze gra...
meer >>
persbericht
 
sector: Techniek-Innovatie-ICT
Consumenten krijgen vanaf heden meer bedenktijd bij winkelen in webshops en bij verkoop via de telefoon en aan de deur. Voor aankopen aan de deur van meer dan € 50 en voor alle online aankopen ...
meer >>
persbericht
 
sector: Land-Tuinbouw-Visserij
Op 1 juli 2014 worden de nieuwe pachtnormen van kracht. De de hoogst toelaatbare pachtprijzen werden door Wageningen UR  voor 2014 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijze...
meer >>
persbericht
 
Wilt u gemakkelijk subsidies bijvoorbeeld vergunningen aanvragen. Dan kan dat voor ondernemers nu eenvoudig via een Berichtenbox. De Berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd e-mailsysteem. Hierm...
meer >>
persbericht
 
Ondernemers willen ondernemen. Maar meer dan hun lief is, zijn ondernemers vooral bezig met regelzaken en papierwerk. De nieuwe online dienst, www.ondernemersplein.nl, moet daar definitief een eind ...
meer >>
persbericht
 
Per januari 2014 veranderen er een aantal wetsregelingen die invloed hebben op het starten van een bedrijf. Hieronder geven wij een overzicht: Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) verruimd De Bor...
meer >>
blog
 
regio: Noord-Brabant sector: Dienstverlening
Beste ondernemer, Het aantal schuldsaneringen voor ex-ondernemers is schrikbarend toegenomen. Oorzaak, de grote toename van zelfstandigen (ZZP). Velen komen binnen 3 jaar na de start van hun ondern...
meer >>
blog
 
regio: Noord-Holland sector: Dienstverlening
Beste ondernemer, Tot 1840 werden in Nederland de besluiten genomen door de koning, ondersteund door ambtenaren. Ministers waren er nog niet en droegen ook geen verantwoordelijkheid. De koning wa...
meer >>
blog
 
Hoewel ik eigenlijk beloofd had een vervolg te schrijven op de ervaringen van mijn vriend Kees als ondernemer, vond ik het toch nuttig iedere ondernemer te informeren over wat het bureau zelfstandigen...
meer >>